GALÉRIA ARCHÍVUM

<< Nyitóoldalra

 

Anyák napja 2009

Nálunk az Advent életforma

Budafoki gyülekezeti kiszállás

Fóti gyülekezeti kiszállás

Jótékonysági koncert

Lecsófőző verseny

SéSeK Kupa

Bibliahét

Ülésezik az Érdekvédelmi Fórum

SENI Kupa 2008

A kerekesszékesek az Uránia moziban

Napsugár kerekesszékes táncegyüttes

Anyák napja 2008

Juhász Zsófia emléknap

Közösségi munka

Látogatás

Régi Anyák napja

Születésnap

Juhász Zsófia emléktáblájának avatása

Szüreti mulatság

 

Anyák napja 2009

Néhány kép az ünnepi műsorról

Nálunk az Advent: életforma

Készítsétek az Úrnak útját és egyengessétek meg az Ő ösvényeit. (Mt 3,3)

            Az egyházi év adventtel kezdődik és adventtel ér véget. Mit is jelent a mi számunkra ez az édes ízű, különös szó: Advent? Mindenekelőtt reménységteljes várakozást, felkészülést az Úr fogadására és szenvedélyes útkészítői, útegyengetői szolgálatot. Jelenti azt az örömöt, hogy az élet nagy csodája nem a születéstől a halálig tart csupán, hanem örök körforgás, születéstől születésig, élettől életig terjed. Jelenti az Isten életritmusának a megérzését, amivel a megromlott világot és benne az embert a régi dicsőségébe visszahelyezni akarja. És jelenti Istenünk hosszútűrő szeretetének kegyelmi idejét, hogy öröm és önvizsgálat, bűnbánat és elmélyülés, meghatott komolyság és megtisztulás járja át törékeny életünket.

            Adventkor eljönnek hozzánk az angyalok, egészen közel, mert ahol elhatalmasodik az emberi nyomorúság ott túlárad az Isteni kegyelem! Hiszen az ember az adventi időben gyűjti össze azokat a lelki kincseket, szeretetenergiákat, ajándékokat, amelyek karácsonykor felerősödnek és beteljesülnek.

            Jézus Krisztus születésével megszületik a Világosság, az Ige testté lesz és az Evangélium szava elér a szívünkig. Mert mindenki sötétségben él, aki nem él az Úr Jézus világosságában. Csak akkor döbben rá igazán az ember, amikor Jézust meglátja, hogy milyen sötét van Jézus nélkül. Milyen kimondhatatlanul sötét! Mert Őbenne világosodnak meg az élet legalapvetőbb kérdései, hogy ki vagyok, honnan jöttem és merre tartok. Mert aki napi kapcsolatban van Istennel, az kellő alázattal és törődéssel tud lenni családja, felebarátja, munkája iránt, és ez a kettő együtt tökéletesen működik. Naponta adventi csodákat él meg.

            Hálás vagyok Istennek, hogy a Juhász Zsófia Református Szeretetotthonban naponta ilyen csodákat élhetek meg, részese lehetek életüknek. Mert kevés embert hallottam Istenről úgy beszélni, mint otthonunk lakóit a maguk sajátos helyzetében. Csak azok tudják Isten szent nevét ilyen félelemmel és kétség nélkül naponta kiejteni, akiknek életében teljes a bizonyosság, akik naponta találkoznak vele és önmagukban hordozzák. Állandóan „áldott állapotban” vannak. Az ilyen ember állandó „kegyelmi adventben” él!

            Ezért számunkra az advent életforma. Nem tétlenkedő várakozás, hanem „angyali szolgálat”, Isten szeretetének megélése.

            Szeretetotthonunk adventi, karácsonyváró díszes ruhába öltözött. Lakók, pedagógusok, foglalkoztatók, dolgozók lelkes munkája eredményeként a lakószobák, osztályok, foglalkoztatók, közösségi helyiségek, irodák megszépültek, az advent és a karácsony bensőséges hangulatát sugározzák. Ezernyi ötlet és ajándék, és az a lelkület, ami mögötte van. Még a parkban lévő fenyőfákon is ajándékdobozok csüngnek, az utakat Mikulások vigyázzák… mi így várjuk vendégeinket és az ide látogató gyülekezetek tagjait.

            Istentiszteletek, áhítatok, bibliaórák és más alkalmaink keretében a szolgálatok az advent, a karácsonyi felkészülés jegyében történnek. Közben lakóink az őket felkészítő hitoktatók, pedagógusok a gyülekezeti, ünnepi kiszállásokra, a karácson megünneplésére készülnek fel.

            Advent második vasárnapján a Barnabás ház lakói a Budafoki Gyülekezetbe vitték el az Örömhírt. Ugyanis ők a patronáló gyülekezetük. Jó volt hallani a gyülekezeti lelkipásztorának köszöntésében, hogy „haza” vártak bennünket, helyünk van a gyülekezetben, mert így egész ez a közösség. Az igehirdetés szolgálatát Erdei László, a Szeretetotthon lelkésze végezte Ézsaiás 40:1-10 versei alapján. Az útkészítők, adventi örömmondók szolgálatáról tett bizonyságot. Ezután következett lakóink szolgálata, akik megrázó hitelességgel vallottak Isten szeretetéről a Tékozló fiú történetének dramatizálásával. Az árnyjátékos megjelenítés keretében énekek hangzottak el szájharmonika kíséretében, majd ezt követte a névre szóló, személyes ajándékok kiosztása a gyülekezet részéről. Nagy volt az öröm és a hálaadás. Ezután mi is átadtuk a gyülekezetnek ajándékunkat. Az Istentisztelet második felében Úrvacsora osztás volt, ahol közösen szolgáltunk. Együttlétünket közös szeretetvendégség zárta.

            Még novemberben a Hatvani Gyülekezetben szolgáltunk. Nagy volt az örömünk, amikor december 13-án a gyülekezet ifjúsági csoportja meglátogatott bennünket és szolgált közöttünk. Együttlétünket rövid áhítattal kezdtük és közben megérkeztek az Újpalotai Gyülekezet képviselői is, akik a IV. Súlyos Osztályunkat támogatják, és közöttük szolgáltak. Továbbá a hatvani csoport vezetője a köszöntések során elmondta, hogy igazán nem is tudhatjuk, hogy milyen nagy szolgálatot végeztünk gyülekezetükben, és milyen mély nyomott hagytunk a testvérek lelkében. Ők valamilyen szinten ezt kívánják viszonozni. Bábelőadásukban a várakozás lényegét, a karácsony csodáját ábrázolták ki közöttünk. Ifjúsági, hitmélyítő, lelki énekek hangzottak el, egymást bíztatva és örömünket felerősítve. Ebbe a szolgálatba bekapcsolódtak az Újpalotai Gyülekezet képviselői is, és így együtt ez csodálatos volt…

            Advent harmadik vasárnapján a Fóti Gyülekezetben szolgáltunk. A gyülekezet lelkipásztorának igei köszöntése után következett lakóink bizonyságtétele. Vidák László Juhász Zsófia: Bíztatás Őrbottyánból című versét mondta el megható erővel. Ilyen ráhangolódás után következett A három fa története - nek dramatizált előadása. Mindannyian átéltük, hogy mi is benne vagyunk ebben a történetben, hiszen Istennek mindannyiunkkal terve van, életünket felhasználja Neve dicsőségére. Adventi várakozásaink beteljesülnek, és így lesz a mi életünk kincsesláda, azaz jászol, aki a legnagyobb kincset az Úr Jézust fogadja be és tartja. Így lesz hajó, azaz szószék az élet háborgó tengerén, aki emberek életét menti meg, jót mond és békességet hirdet. És így lesz kereszt, amit naponta felveszünk és ezzel Isten felé irányítjuk az emberek tekintetét. Eszközök vagyunk Isten kezében. A lakók szolgálatát Tubák Irén szavalata zárta. Ezután Naftz Katalin intézményvezető átadta a Szeretetotthon ajándékát, megköszönve a szolgálat lehetőségét. Ezután következett Erdei László intézményi lelkész igei szolgálata a János evangéliuma 1:19-28 versei alapján. Először vázolta azt a történelmi keretet, amelyben Keresztelő János merész üzenete elhangzott. Kiemelte azt az alázatot, amellyel a kiáltónak szava elhangzott a pusztában: „Személytelen, névtelen vagyok, csak egy szó, aki kiált. Nem az a fontos, hogy ki vagyok, hanem az, amit kiáltok, mert nekem küldetésem van: tudok egy titkot és arra akarok rámutatni!” Ez János és minden bizonyságtévő nagy titka: rámutatni Jézus Krisztusra, aki eljön. És ez az egyház szolgálata: kiáltó szónak lenni a pusztában, mert nem lehet némának maradni ott, ahol Isten a maga művét Krisztusban elkezdette. Az Istentisztelet végén Sebestyén Győző lelkipásztor köszöntésében meghatottan kiemelte, hogy ilyen kiáltó szóra van szükség a gyülekezetben, és a lakók szolgálata egy kicsit megtanított a dolgok mögé is látni! Közös szolgálatainkat szeretetvendégség zárta.

Várjuk még a Szadai Gyülekezet képviselőit a Fiú Osztályra, a Békásmegyeri Ifjúsági Csoportot, valamint a Veresegyházi, Őrszentmiklósi, Fót-Kialagi, Gödöllői és Koreai Gyülekezetek látogatását.

Budafoki gyülekezeti kiszállás

Fóti gyülekezeti kiszállás

u u u

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT

2008. szeptember 21-én dr. Fehér Eszter kezdeményezésére Budapest II. kerületében, Pesthidegkúton a Klebelsberg Kuno Művelődési, Kulturális és Művészeti Központban jótékonysági koncertet rendeztek a Juhász Zsófia Református Szeretetotthon Micimackó csoportja javára.

A csupa virág színpad

Ihos József konferálásával kezdődik a koncert

Naftz Katalin otthonvezető bemutatja a Juhász Zsófia Református Szeretetotthont

Telt ház a színházteremben

Nagy figyelemmel hallgatja a kjözönség a bemutatkozást

A szervező dr. Fehér Eszter énekel

A nótaszó elmaradhatatlan kísérő-zenekara

u u u

 

LECSÓFŐZŐ VERSENY

2008. szeptember 4-én a diósjenői Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Lakók Napja rendezvényére hívta meg Szeretetotthonunk lakóit.

A házigazda intézmény hagyományteremtő céllal lecsófőző versenyt is hirdetett ezen a napon.

Kis csapatunk – Ács Tibor pedagógus vezetésével – a Lecsófőző versenyen I. helyezést ért el, mellyel együtt jogosult lett az Arany Fakanál vándordíjra.

Az egész napos rendezvényen mindenki jól érezte magát: lakóink aktívan részt vállaltak a főzésben, s a záró táncon is vidáman ropták az új barátokkal.

 

SÉSEK Kupa 2008.

A Sérültek és Segítőik Egyesület, valamint a Hajdú és Fiai Panoráma Kft. közös szervezésében 2008. szeptember 2-7. között Balatonszemesen került megrendezésre a SéSeK Kupa 2008.

Csocsó, ping-pong és gokart versenyszámokban egyénileg és csoportosan lehetet benevezni.

Szeretetotthonunkat 5 fős csapat képviselte, akik igen eredményesen szerepeltek, sőt az asztalitenisz férfi páros számában második helyezést értek el.

u u u

Végtelen utazás Őrbottyánban

- Bibliahét a Juhász Zsófia Református Szeretetotthonban -

2008. július 28-31. között – a nyári szabadidős programok között – először tartottunk ilyen alkalmat lakóink számára. Két gondolat vezérelt bennünket, amikor terveztük a nyári programokat:

1. A nyári időszakot úgy megtölteni tartalommal, hogy egy kicsit másként: szabadabban, derűsebben, vidámabban teljenek napjaink. Szem előtt tartva, hogy az egy hét alatt mind a 176 lakója otthonunknak részt vegyen ezeken az alkalmakon.

2. A Bibliaév alkalmából így szerettünk volna bekapcsolódni ebbe a világméretű programba.

A Bibliahét témája: Végtelen utazás címmel, Pál apostol életének négy állomásával ismerkedhettünk meg. (Ezt a programot a hollandiai KOEN alapítvány segítségével az erdélyi Református Egyház munkacsoportja állította össze.) Az igei szolgálatokat és a csoportvezetést a szeretetotthon munkatársai, valamint egy pápai, teológiai hallgató végezte.

Első nap:        Útkeresés (Szabó Gáborné hitoktató)

            Saul megtérése (Ap.Csel. 9,1-30)

            Ének: Megtért Pál…

Második nap:  Veszélyes útszakasz (Horváth Petra teológiai hallgató)

            Pál Lisztrában (Ap.Csel. 14,8-20)

            Ének: Egy út vezet

Harmadik nap:            Úti élmények (Erdei László intézeti lelkész)

            Pál élményei Filippiben (Ap.Csel. 16,-40)

            Ének: Védelmezz Istenem

Negyedik nap: Elterelt útszakasz (Torma Edit hitoktató)

            Hajó tőrés és menekülés (Ap. Csel. 27,1-28)

            Ének: Velem vándorol utamon Jézus

Délelőttönként 9.30 órakor kezdtünk 46 fő részvételével az Otthon Imatermében. Sok ismert énekkel dicsőítettük Urunkat, de mindennap tanultunk egy új éneket is. Volt labirintus útkereső, villámjelenet, melyet otthonunk dolgozói adtak elő. Az igei szolgálatra a Szívem csendben az Úrra figyel című éneket énekeltük. Imádsággal magasztaltuk Istent és kértünk áldást életünkre, egész napunkra, szolgálatunk végzésére. A bibliai történeteket többféleképpen jelenítettük meg: dramatizálva, ill. pantomim játékkal, árnyjátékkal adtuk elő, melyek igen nagy sikert arattak, majd ez ige magyarázata következett.

10.30-tó – 11.45-ig nyolc-kilenc fős csoportokban folyt tovább a hallottak, tanultak gyakorlása, ismétlése. Volt kézműves foglalkozás, vetélkedő, a napi témához kapcsolódó színező. Igen nagy élmény volt a varázslatos nagy térképen, „végig utazni” azokon az utakon, városokon, tengereken, ahol Pál apostol is járt. Egy nagy fehér lepedőre plakátot készítettünk, a heti aranymondással: „Jézus mondta: Én vagyok az út, az igazság, és az élet.”               (János ev. 14,6) és különböző színű lábnyomatokat festettünk rá. 

Délután két órától négy óráig azokra az osztályokra mentünk kollégáinkkal, akik a délelőtt folyamán nem lehettek ott az alkalmakon, ágyban fekvő, súlyosan sérült lakók szobáikba mentünk, s így a közös énekléssel, zenéléssel mindenki részesülhetett a Bibliahét áldásaiban.

Mint általában minden hittan óra, bibliaóra, áhítat, de bármilyen foglalkozás nagy felkészülést igényel, ez igaz volt erre a hétre is.

Azonban nagy öröm volt látni a sugárzó arcokat, hallani: „de kár, hogy vége van, - alig várom, hogy holnap legyen, - csinálunk ilyet máskor is.”

Isten háztartásában együtt épültünk az Ige által naponként. Pál apostol élete, megpróbáltatásai, Krisztusért viselt szenvedései erősítettek bennünket hitéletünkben.

„Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak az isten, aki a növekedést adja.”   (1. Kor. 3,6-7)

Szabó Gáborné hitoktató

 

uuu

ÜLÉSEZIK AZ ÉRDEKVÉDELMI FÓRUM

u u u

SENI KUPA 2008

2008. június 4-én 6 fős focicsapatunk a gödi Topház Otthonban megrendezésre került SENI KUPA 2008 Fogyatékkal Élők Területi Labdarúgó Bajnokságán vett részt, igen eredményesen. 2. helyezettként az ezüstérem és oklevél mellé egy kupát is átvehettek. Külön oklevélben részesültek, mint a legsportszerűbb csapat, valamint a Bajnokság gólkirálya is csapatunkból került ki Papp László személyében.

uuu

A NAPSUGÁR KEREKESSZÉKES TÁNCEGYÜTTES
az Uránia moziban

A Napsugár Kerekesszékes Táncegyüttes a tavalyi évhez hasonlóan idén is meghívást kapott a Fényszóró Alapítvány által 2008. május 22-én, az Uránia Nemzeti Filmszínházban megrendezett Tavaszi Táncfesztiválra, ahol ismételten nagy sikert arattak fellépésükkel.

uuu

AZ ŐRBOTTYÁNI NAPSUGÁR KEREKESSZÉKES TÁNCEGYÜTTES
a „Fogadd el, fogadj el” nyitórendezvényén

2008. május 1-én Budapesten a volt Felvonulási téren a Kézenfogva Alapítvány Fogadd el, fogadj el – nyitórendezvényére került sor.

A meghívott szervezetek elsősorban kézműves foglalkozásokat tartottak, melynek célja volt a fogyatékos fiatalok különböző kézműves tevékenységek által megmutassák mire képesek. Együtt dolgozva – játszva, esetenként segítve bevezették ép társaikat a különböző, általuk használt technikák világába. Az elkészült termékekből eladásra is kerültek.

A rendezvény színpadán fogyatékossággal élő és egészséges művészek váltották egymást. Ezen a színpadon lépett fel nagy sikerrel a Juhász Zsófia Református Szeretetotthon „Napsugár” Kerekesszékes Tánccsoportja.

A tánccsoport közel két éve alakult. Kezdetben az Intézményen belüli programokon, rendezvényeken léptek fel, de a Fényszóró Alapítvány által az Uránia Nemzeti Filmszínházban szervezett 2007. évi Tavaszi Táncfesztiválon, majd az ÉFOÉSZ XVI. Sérült Gyerekek Napja a Fővárosi Állat- és Növénykertben már nagyobb közönség előtt is megmutatták tehetségüket. A lelkes fiatalok és segítőik repertoárjukat egyre bővítik, folyamatosan tanulják, gyakorolják az új koreográfiákat, azt remélve, hogy örömet és élményt szerezhetnek azoknak az embereknek, akik megnézik kis műsorukat.

A Fogadd el, fogadj el rendezvény bizonyára elérte célját, közvélemény formáló üzenetét: a társadalom nagyobb odafigyelést szán a fogyatékossággal élők számára, miszerint ők is köztünk élnek, és értékes tagjai a társadalomnak.

uuu

 

ANYÁK NAPJA 2008.

Május első vasárnapján szép anyák napi ünnepség volt az otthonban.

Festegetés, gyöngyözés

Büfé a szomjazóknak, éhezőknek vagy éppen nassolóknak

Sátrak a játszótéren az időjárás tréfáinak kivédésére

Az ünnepség Erdei László lelkész úr által tartott istentisztelettel kezdődött

Naftz Katalin otthonvezető asszony üdvözlő megnyitója

Szülők, gondozottak és gondozók az ünnepségen

Virággal köszöntik a gondozottak a megjelent gondnokokat

A Juhász Zsófia Református Szeretetotthon lakóinak műsora

A Napsugár kerekes-székes tánccsoport műsora

A dunakeszi Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézetének lakói operett-egyveleget adnak elő

A mohácsi Pándy Kálmán Otthon tánccsoportja különféle táncokat ad elő

Holland bohócok szórakoztatják az ünneplő közönséget

Kósa Zsolt előadóművész slágereket énekel

Kiállítás és vásár Zsó néni könyveiből és az otthon lakóinak munkáiból

uuu

JUHÁSZ ZSÓFIA EMLÉKNAP

2008. április 19-én, „Zsó néni” 80. születésnapján ünnepi emléknapot tartottunk. Lelkészek, szülők, gondozottak és gondozók, társintézmények együtt idézték fel a vele töltött idő emlékeit. Aki ismerte, egész életre szóló útravalót kapott tőle.

Főtiszteletű Dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr és Erdei László nt. lelkész úr
ünnepi Istentisztelettel nyitotta meg az ünnepséget

Dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr igét hirdet

Az ünneplő sokaság

Czibere Károly irodavezető úr emlékező köszöntőt mond

A Juhász Zsófia Református Szeretetotthon lakói Zsó néni passiójátékát adják elő

Dr. Ötvös László ny. lelkipásztor emlékezik

Magdaleneum Fogyatékosok Református Ápoló, Gondozó Otthona – Nyíregyháza
lakói verset mondanak (Nagy Angéla, Nagy Ildikó)

Molnár Mária Református Fogyatékos Ápoló - Gondozó Otthon – Cegléd
Dr. Szentesi Andrásné intézményvezető eleveníti fel emlékeit

„Fészek” Fogyatékosok Református Ápoló - Gondozó Otthona – Sajósenye
Kiss László és Nagy Zsombor verset mond

Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthona – Tiszafüred
Pantomim-játék A kereszt címmel

Dunaalmási Református Szeretetház Fogyatékosokat Ápoló - Gondozó Otthona:
versmondás

Juhász Zsófia Református Szeretetotthon – Őrbottyán:
próza Juhász Zsófiától – felolvasó: Bajnóczi Veronika

Derecskei Krisztina gödöllői református líceumi tanuló konferál

Dr. Nagy Tibor ny. lelkipásztor, főjegyző, püspök-helyettes emlékezik

Nemes Györgyné sz. Juhász Eszter emlékezik meg testvéréről Zsófiáról

A hálás szülők nevében Jablonkay Gábor mond köszönő és emlékező szavakat

Zsó néni volt munkatársai közül hárman emlékeztek meg a közösen eltöltött időről:

Krucsó Éva…

Jámbor Julianna…

…és Pap Mónika

Naftz Katalin intézményvezető mond beszédet

Zárásként Vidák László Juhász Zsófia Bíztatás Őbottyánból c. versét mondja el

Akik együtt szolgáltak Juhász Zsófiával

Koszorúzás Zsó néni emléktáblájánál

Szabó Gábor őrbottyáni lelkész ünnepi megemlékező szavakat mond

Koszorúzók

uuu

KÖZÖSSÉGI MUNKA

2008. április 11-én az Otthon munkatársai, lakói és a szülők közös összefogással kertszépítési munkát végeztek, hogy Zsó néni 80. születésnapján rendezett virágos kert fogadja a megemlékezésre érkező vendégeket.

Munkában az alkalmi kertészek

…és az eredmény

uuu

LÁTOGATÁS – együtt a szülők, gyermekek, testvérek

uuu

RÉGI ANYÁK NAPJA

uuu

SZÜLETÉSNAP

uuu

JUHÁSZ ZSÓFIA EMLÉKTÁBLÁJÁNAK AVATÁSA – 2004

uuu

SZÜRETI MULATSÁG – 2003

 

<< Nyitóoldalra