Nyitóoldal

Történetünk

Névadónk:
Juhász Zsófia

Küldetés (szakmai munka, célok)

Elhelyezés feltételei, menete

Lakóink alkotásaiból

Hírlevelünk

Hírek,
AKTUÁLIS

Önkéntes szolgálat

Galéria, események

Elérhetőségek

Terveink

 

Elhelyezés feltételei, menete

Beutalás rendje:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik.

Az ellátás iránti kérelmet az igénylő vagy törvényes képviselője a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1. sz. melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével, közvetlenül az intézmény vezetőjéhez nyújtja be. 

A nyomtatvány megnyitható, kinyomtatható ill. letölthető innen.

Az intézmény vezetője a kérelmet nyilvántartásba veszi és a beérkezés sorrendjében gondoskodik a jogosultak elhelyezéséről.

A Szociális Törvényben foglaltak szerint értesíti a jogosultat, vagy törvényes képviselőjét az ellátás megkezdésének várható időpontjáról.

Az intézmény vezetője a beutalt azonnali elhelyezéséről gondoskodik, ha a beutalt helyzete a soron kívüli elhelyezést indokolja.

Az intézmény vezetője külön eljárás nélkül köteles ellátást nyújtani a rendelkezésre álló kapacitás erejéig katasztrófahelyzetben.

A beutalást, annak módozatait, valamint az ápolás-gondozás megszűnését és az ezzel kapcsolatos eljárás rendjét az intézet Házirendje rögzíti.

Előgondozást kell végezni valamennyi ápolást, gondozást nyújtó szociális intézményi elhelyezés előtt.

Az előgondozás célja:


Más intézményből való áthelyezés esetén a 9/1999. (XI.24.9 SzCsM rendelet alapján meghatározott feladatokat kell az intézménynek elvégeznie.

A kérelmező felvételéről az intézményvezető dönt, a kérelmezőt értesíti a férőhely elfoglalásának és a Megállapodás megkötésének időpontjáról.