JÓTÉKONYSÁGI FELHÍVÁS

„Együtt Egymásért, Felvidékért!”

 

„Nyisd ki a szíved, és nyújtsd ki a kezed,

Ha valaki melletted áll!”

 

         Az „Együtt Egymásért fesztivál” egyik fontos, meghatározó mondanivalója, hogy segítsünk embertársainknak. Két évvel ezelőtt Sajósenyén a jelmondat a következő volt:

„Ha botlanak a gyöngék, segítsen az erős…”

(455.dícséret)

         Sokszor erősek és gyöngék is vagyunk egyben. Erőnket fentről, Istentől kapjuk azért, hogy szolgáljunk vele, segítsük embertársunkat, és ha mi botladoznánk, fogadjuk el a másik ember segítségét.

         Most ismét arra kérünk mindenkit, hogy nyissa meg a szívét, és a fesztivál fergeteges hangulata mellett tekintsen a Felvidék felé.

         A Komáromi Egyházmegye szeretetszolgálata keretében Marcelházi székhellyel, nyolc fő részvételével alakult a „Keskeny Út” Diakóniai Ifjúsági csoport, melynek célja az egészségükben akadályozott fiatal felnőttek lelkigondozása. A jelenlegi formában 10 éve dolgoznak. Támogassuk őket, hogy létre tudjanak hozni egy fogyatékossággal élők számára kialakított nappali foglalkoztatót!

         Céljuk, hogy az evangéliumot minél több, egészségében akadályozott testvérünkhöz eljuttassák, s hogy általuk érzékenyítsék a gyülekezeteket. Többféle egyházi rendezvényen szolgáltak már. A „Visszhang” zenés napon is rendszeresen részt vesznek bibliai jelenettel, szavalattal, énekekkel.

         Az ifjúsági csoport jelenleg a református parókia gyülekezeti termét használja, hetente egy alkalommal. A régi református iskola a templommal szemben található a falu fő utcáján, ez alkalmas lenne egy nappali foglalkoztató kialakításához. Három nagy tanterme van, három vizes blokkal. A gyülekezet hozzákezdett a felújításához, de nincs határozat a konkrét hasznosításról, csak arról, hogy nem fogja már bérbe adni, hanem valamilyen szociális, szeretetszolgálati célt kell, hogy szolgáljon. Az épületen a nyílászárók cseréje megtörtént. Következne a fűtés és a talajok felújítása. Van lépcsőháza, ezért az akadálymentesítés is tervben van. 

         Nagyon alkalmas volna az iskola épülete arra, hogy ott nappali foglalkoztató induljon be a falu és környéke kis sérültjei számára, mert ez a fajta ellátás legközelebb a járási székhelyen van, de az nem egyházi és kétnyelvű. A szállítás pedig nem megoldott.

         Az 1930-as években a Marcelházi Református Gyülekezet, miután már templomot és parókiát is épített, nekifogott felépíteni a szembelévő telken egy emeletes (!) iskolát, hogy a gyerekek itt fejlődhessenek az Isten félelmében! Hamarosan elkobozták a gyülekezettől az épületet - ma ez szinte elképzelhetetlen (!) - de 1989 után visszakerült. Egy ideig az egyik helységben a „Felebarát társaság”, egy ébredési mozgalom gyülekezett itt lelki alkalmaira. Majd 20 év tésztagyári gépek hangja után újra megüresedett az épület. 

         Most újra kitakarítottuk, és "üzembe helyezzük", hogy Isten gyermekeiként tovább fejlődjünk, és Istent dicsérő hangok töltsék be az épületet. Egy termét próbáltuk felújítani és alkalmassá tenni. Mivel a korábbi fűtés is tönkrement és nincs még helyette új, ezért nincs naponta használva. 

         Marcelháza központi fekvésű, alkalmas arra, hogy több gyülekezetből eljöjjenek sérült fiatalok a rendezvényeinkre.

         Arra kérünk mindenkit, sérülteket és épeket, hogy önkéntesen és szeretettel támogassák ezeket a célokat. Adományukat viszont ajándékkal köszönjük meg, és mellette felírhatják nevüket, üzenetüket egy fehér papír szívre, amit a „tiszta szívek városában” helyezünk el. Ne hagyjuk, hogy egy fehér, tiszta szív is az asztalon maradjon!

Adományunkat örömmel és szeretettel a helyszínen adjuk át.

Tartsunk össze!

„Nyisd ki a szíved, és nyújtsd ki a kezed, ha valaki melletted áll!”